Psycholog Bemowo

hemofobia lęk przed krwią

Lęk, związany z wizytami u lekarzy i dentystów jest powszechny w naszym społeczeństwie. Lekki niepokój przy zastrzyku, pobieraniu krwi, oglądaniu operacji jest całkowicie normalny. Co jednak, gdy odczuwamy bardzo silny lęk, który utrudnia nam zadbanie o swoje zdrowie?

Hemofobia – lęk przed krwią

Hemofobia, zwana również hematofobią, to fobia lub irracjonalny strach przed krwią. To rodzaj specyficznej fobii, która charakteryzuje się nadmiernym i nieuzasadnionym lękiem przed obecnością krwi.

Hemofobia – przyczyny

Hemofobia, czyli lęk przed krwią, może mieć różnorodne przyczyny, które są często złożone i indywidualne dla każdej osoby.

Oto kilka potencjalnych przyczyn:

 • Traumatyczne doświadczenia związane z krwią. Osoby, które miały traumatyczne lub negatywne doświadczenia związane z krwią w przeszłości, na przykład świadkowie poważnych wypadków, operacji lub wypadków krwotocznych, mogą rozwijać lęk przed krwią.
 • Uwarunkowania genetyczne. Badania sugerują, że istnieje pewne dziedziczne predyspozycje do rozwoju fobii, w tym hemofobii. Jeśli w rodzinie występują przypadki fobii lub zaburzeń lękowych, istnieje większe ryzyko, że również potomkowie będą na nie podatni.
 • Wpływ kulturowy. Środowisko społeczne i kulturowe może również mieć znaczący wpływ na rozwój hemofobii. Na przykład, społeczeństwa, w których krew jest często kojarzona z chorobami, śmiercią lub przemocą, mogą sprzyjać rozwojowi lęku przed krwią.
 • Indywidualne czynniki psychologiczne. Czynniki osobiste, takie jak skłonność do nadmiernej troski o zdrowie, hipochondria, czy też ogólne tendencje do lęku i niepokoju, mogą również wpływać na rozwój hemofobii.

Objawy hemofobii

Dla wielu osób cierpiących na fobię związaną z krwią i igłami najczęstszą reakcją, jest reakcja dwuetapowa. Pierwsza, to typowe objawy strachu i niepokoju, w tym początkowe zwiększenie częstości akcji serca, tętna i ciśnienia krwi. Jednak po realnym spotkaniu sytuacji lękorodnej (na przykład, gdy zobaczą krew lub otrzymają zastrzyk), następuje obniżenia tętna i spadek ciśnienia krwi, czasami prowadząc do omdlenia tzw. omdlenie wazowagalne. Uważa się, że te zmiany są kontrolowane przez nerw błędny, który wpływa aktywność w klatce piersiowej i brzuchu. Spadek krwi

Objawy hemofobii mogą obejmować zarówno objawy fizyczne, jak i emocjonalne. Oto niektóre z możliwych objawów:

 • Przyspieszone bicie serca. Osoby cierpiące na hemofobię często doświadczają przyspieszonego bicia serca w obecności krwi lub myślach z nią związanych.
 • Poty i drżenie. Lęk może wywoływać nadmierne pocenie się oraz drżenie ciała, zwłaszcza podczas konfrontacji z krwią.
 • Zawroty głowy. Może dochodzić do uczucia zawrotów głowy, dezorientacji lub nawet omdlenia w obliczu krwi.
 • Nudności i wymioty. Osoby z hemofobią mogą odczuwać nudności lub wywoływać wymioty w obecności krwi lub myślach o niej.
 • Zwiększone napięcie mięśniowe. Lęk może prowadzić do zwiększonego napięcia mięśni, co może objawiać się np. drżeniem rąk lub sztywnością ciała.
 • Unikanie sytuacji związanych z krwią. Osoby z hemofobią mogą unikać miejsc, sytuacji lub czynności związanych z krwią, takich jak wizyty u lekarza, oglądanie filmów lub czytanie artykułów na ten temat.

Jak leczyć hemofobię? Jak przestać się bać pobierania krwi?

Lęk przed krwią, czyli hemofobia, może być bardzo trudny do przezwyciężenia, ale istnieją skuteczne strategie, które mogą pomóc w radzeniu sobie z tym lękiem. Oto kilka przykładowych sposobów:

 • Zdobycie wiedzy na temat krwi, jej funkcji w organizmie, a także procedur medycznych związanych z nią, może pomóc zrozumieć, że krwawienie to naturalny proces i nie zawsze jest towarzyszące poważnym zagrożeniem dla zdrowia.
 • Stopniowe narażanie. Stopniowe narażanie się na sytuacje związane z krwią może pomóc zmniejszyć lęk. Zaczynając od mniej intensywnych sytuacji, takich jak oglądanie zdjęć krwi, stopniowo można przechodzić do bardziej wyzwań, takich jak obserwowanie procedur medycznych.
 • Techniki relaksacyjne. Ćwiczenie technik relaksacyjnych, takich jak głębokie oddychanie, medytacja, czy progresywne rozluźnianie mięśni, może pomóc zmniejszyć napięcie i stres związany z lękiem przed krwią.
 • Terapia behawioralna. Terapia behawioralna, zwłaszcza techniki ekspozycji i desensytyzacji, jest jednym z najskuteczniejszych sposobów leczenia fobii, w tym hemofobii. Terapeuta może pomóc w stopniowym narażaniu się na krwawe sytuacje i naukę skutecznych strategii radzenia sobie z lękiem.
 • Wsparcie społeczne. Mówienie o swoim lęku bliskim osobom, wsparcie ze strony rodziny i przyjaciół, a także dołączenie do grupy wsparcia dla osób z fobią przed krwią może być pomocne w radzeniu sobie z tym problemem.

Terapia poznawczo-behawioralna w leczeniu hemofobii

Terapia poznawczo-behawioralna (CBT) jest jedną z najskuteczniejszych form terapii stosowanych w leczeniu hemofobii. Ta metoda terapeutyczna koncentruje się na zmianie myśli (pochodzących z poznawczego aspektu) i zachowań (aspektu behawioralnego), które prowadzą do lęku i unikania sytuacji, związanych z krwią. Ważne jest jednak, aby terapia była prowadzona przez wykwalifikowanego terapeutę specjalizującego się w terapii poznawczo-behawioralnej i zaburzeniach lękowych.

  


 Materiał zewnętrzny

Źródło: pexels.com Licencja: https://www.pexels.com/photo-license/