Psycholog Bemowo

Psychologia Poznawcza
Psychologia poznawcza jest dziedziną psychologii zajmującą się badaniem procesów poznawczych, czyli umysłowych operacji, które umożliwiają nam postrzeganie, rozumienie, zapamiętywanie, myślenie oraz podejmowanie decyzji. Dotyczy to procesów takich jak uwaga, percepcja, pamięć, myślenie, rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji.
W ramach psychologii poznawczej badacze starają się zrozumieć, jak ludzie przetwarzają informacje, jak powstają nasze przekonania, jak podejmujemy decyzje i jak zorganizowane są nasze umiejętności poznawcze.
 
Psychologia poznawcza nie jest typową dziedziną leczniczą, ale jej teorie i metody mogą być wykorzystywane w terapii i rehabilitacji osób z różnymi zaburzeniami psychicznymi, takimi jak depresja, lęki, zaburzenia poznawcze, trudności w uczeniu się czy zaburzenia uwagi.
 
Leczenie oparte na psychologii poznawczej koncentruje się na identyfikacji negatywnych wzorców myślowych i przekonań, które mogą prowadzić do problemów emocjonalnych i behawioralnych. Terapeuta współpracuje z pacjentem, pomagając mu zrozumieć swoje myśli i przekonania, wykrywać błędne przekonania i tworzyć bardziej realistyczne i zdrowe sposoby myślenia.
 
Pacjent może uczyć się strategii radzenia sobie, technik relaksacyjnych, rozwiązywania problemów i innych umiejętności mających na celu poprawę funkcjonowania poznawczego.
 
Terapia oparta na psychologii poznawczej może być stosowana u osób w różnym wieku i z różnymi zaburzeniami psychicznymi. Obejmuje zarówno dzieci, młodzież, jak i dorosłych. Każdy pacjent jest oceniany indywidualnie, a terapia jest dostosowywana do jego specyficznych potrzeb i celów terapeutycznych.

Może to Cię zainteresuje